Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie do udziału w konferencji: „Oświata polonijna i oświata polska poza granicami kraju” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do udziału w konferencji: „Oświata polonijna i oświata polska poza granicami kraju”

Konferencja objęta patronatem honorowym Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marii Koc, Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej i Ministra − członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Pana Henryka Kowalczyka.

Warszawa, dn. 01 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
DCI.0230.4.2017.LW

Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Rodzice,
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
z terenu województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji: „Oświata polonijna i oświata polska poza granicami kraju”. Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. w godz. 9.30 - 14.15 w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.

Celem konferencji jest przybliżenie funkcjonowania organizacji oświaty polonijnej i oświaty polskiej na świecie. Zadaniem konferencji jest również kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju oraz przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci polskich powracających do kraju.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego, jak również do rodziców, samorządów terytorialnych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych. Konferencja jest bezpłatna.

Partnerami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W załączniku umieszczona jest agenda spotkania. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację online na stronie: http://kuratorium.waw.pl/konferencja_13_czerwca.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.06.2017
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Zawiśliński
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry