Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedłużenie terminu rekrutacji na koordynatorów do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie terminu rekrutacji na koordynatorów do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

23.05.2017

Warszawa, dn. 23 maja 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.557.10.2017.JS

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Przedłużenia terminu rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Szanowni Państwo,

Ośrodek     Rozwoju     Edukacji     poszukuje     pracowników     poradni     psychologicznopedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicznych proszone są o złożenie  kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 lub za pośrednictwem poczty na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie-koordynator.

Termin złożenia dokumentów zostaje przedłużony do dnia 26 maja 2017 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia   26 maja 2017 r.

W załączeniu dodatkowe informacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w sprawie wymagań kandydatów na koordynatorów.

Sprawę prowadzą: Pani Jadwiga Stachnik tel. 22 551 24 00 w. 3072 i Pani Anna Laskowska tel. 22 551 24 00 wew. 4022.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dyrektor i Nauczyciel/Informacje bieżące pod datą 5 maja 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.05.2017
Data modyfikacji 24.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry