Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

19.05.2017

Warszawa,  dn. 19 maja 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
DSI.5563.6.2017.AJ

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych,
Gimnazjów, Liceów, Techników
i Szkół Zawodowych województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów - Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego Oddział w Kielcach oraz Targów Kielce S.A., mam przyjemność zaprosić do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Honorowy patronat nad inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół/placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: laurmistrza@kuratorium.waw.pl. Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  24 listopada 2017 r., podczas Wielkiej Gali Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” zorganizowanej w ramach II Europejskiego Forum Nowych Technologii Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Temat i cele przedsięwzięcia są zgodne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz cyfryzacji szkół i placówek oświatowych, a także zmian w zakresie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

Wszelkie pytania należy kierować do Pani Iwony Tomczak i Agnieszki Jankowskiej – koordynatorów konkursu na terenie województwa mazowieckiego (25 632 60 00 w. 106 lub w. 110).

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.05.2017
Data modyfikacji 19.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry