Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w m.in. dziedzinie: infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej Programu w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.

Nabór trwa do 19 maja 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.

Metryczka

Data publikacji 17.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry