Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane

17.03.2017

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska skierowane zostanie do właściwych ministrów.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

  •  klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);
  •  branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);
  •  szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Więcej informacji na stronie MEN.

Metryczka

Data publikacji 17.03.2017
Data modyfikacji 12.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry