Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja przedszkolna – rozporządzenie podpisane - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotacja przedszkolna – rozporządzenie podpisane

10.05.2017

Minister Edukacji Narodowej 25 kwietnia 2017 r. podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie – w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – tzw. dotację przedszkolną.

Wydanie rozporządzenia było związane z wprowadzeniem ograniczenia wiekowego dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wyłączenie dzieci 6-letnich i starszych z dotacji), w związku z uwzględnieniem finansowania dzieci 6-letnich w części oświatowej subwencji ogólnej.

Więcej infomracji na stronie MEN.

Metryczka

Data publikacji 10.05.2017
Data modyfikacji 12.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry