Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”

11.05.2017

Zmiany w szkolnictwie zawodowym związane z reformą oświaty to główna tematyka konferencji „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”, która odbyła się 10 maja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Mazowiecki Kurator Oświaty.

− Współpraca z pracodawcami jest niezbędną częścią kształcenia zawodowego, od której zależy sukces zawodowy uczniów na rynku pracy – powiedziała, otwierając konferencję Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Jadwiga Parada, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiła kierunki zmian w systemie oświaty, dostosowujące kształcenie i szkolenie zawodowe do potrzeb rynku pracy.

Prelegenci zaprezentowali dobre praktyki, projekty oraz inicjatywy podejmowane we współpracy z pracodawcami i partnerami społecznymi. Ukierunkowane były one na rozwijanie dualnego systemu kształcenia zawodowego. Ponadto pracodawcy z różnych branż zawodowych przedstawili korzyści wynikające z wykorzystania innowacyjnych technologii i metod nauczania w kształceniu branżowym.

W ramach przedsięwzięcia omówiona została również kwestia nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły nad realizacją praktycznej nauki zawodu.

Spotkanie było skierowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach województwa mazowieckiego, kierowników praktycznej nauki zawodu, pracodawców, organizacji pracodawców, przedstawicieli samorządów lokalnych, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

 

 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
 • Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”
  Konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”

Metryczka

Data publikacji 11.05.2017
Data modyfikacji 12.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry