Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni – spotkania informacyjno-szkoleniowe - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni – spotkania informacyjno-szkoleniowe

Do połowy maja na terenie województwa mazowieckiego odbywa się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego w 2017 roku. Organizatorem spotkań jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Działania informacyjne skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku letniego (art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie spotkali się dotychczas z zainteresowanymi osobami w Warszawie (9 maja), Radomiu (10 maja), Ostrołęce (11 maja), Ciechanowie (12 maja), Siedlcach (15 maja) oraz Płocku (16 maja). W spotkaniu w Warszawie uczestniczyli również przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego.

Podczas spotkań prezentowane są zasady i przepisy dotyczące otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2017 r., m.in. nowe wzory druków. Ponadto pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie przybliżają zasady rejestracji wypoczynku, w tym kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

 

Metryczka

Data publikacji 11.05.2017
Data modyfikacji 17.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry