Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2017 r., nowych wzorów druków dotyczących realizacji zadań publicznych oraz zasad rejestracji wypoczynku.

Warszawa,  5 maja 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.5550.7.2017.AL
 
 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2017 r. zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbywać się będą według następującego harmonogramu:

 

  • 9 maja 2017 r. – Warszawa, godz. 16.00 – siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, sala 169;
  • 10 maja 2017 r. – Radom, godz. 16.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, sala konferencyjna – pok. 292;
  • 11 maja 2017 r. – Ostrołęka, godz. 16.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, sala 66C;
  • 12 maja 2017 r. – Ciechanów, godz. 16.00 – siedziba Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, sala 107 (I piętro);
  • 15 maja 2017 r. – Siedlce, godz. 16.00 – siedziba Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, sala konferencyjna (parter);
  • 16 maja 2017 r. – Płock, godz. 16.00 – siedziba Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku, ul. Kościuszki 20, sala konferencyjna – pok. 24 (II piętro).

Tematyka spotkań:

  1. Omówienie otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2017 r.
  2. Nowe wzory druków dotyczących realizacji zadań publicznych.
  3. Zasady rejestracji wypoczynku – kompendium wiedzy dla organizatorów wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które pozwolą rozwiać ewentualne wątpliwości, uniknąć błędów oraz usystematyzować posiadaną wiedzę.

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2017
Data modyfikacji 19.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry