Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs plastyczny pn.: „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny pn.: „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkurs plastyczny pn.: „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Celem Konkursu jest m. in. zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia do krajowej edycji Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 19 maja 2017 r. (w przypadku prac przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

Metryczka

Data publikacji 24.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry