Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2017 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2017

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Łódź, 12 kwietnia 2017

 

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

 

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;

  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
     

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

 

W roku akademickim 2017/2018 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na www.stypendia-pomostowe.pl

 

Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program wspiera organizacyjnie Agencja Nieruchomości Rolnych.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

Realizator Programu:

***************

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Sterlinga 27/29 lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: 42 632 59 91, 631 95 58, e-mail: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl


www.stypendia-pomostowe.pl

www.fep.lodz.pl

 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry