Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Ćwiczeń - spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ORE - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła Ćwiczeń - spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Pilotaż szkoły ćwiczeń",

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Pilotaż szkoły ćwiczeń", które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 lutego 2017 roku i jest adresowane do szkół i placówek województwa mazowieckiego. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu. Spotkanie adresowane jest do pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków edukacji pozaformalnej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji:

https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/szko%C5%82a-%C4%87wicze%C5%84/7376-pilota%C5%BC-szko%C5%82y-%C4%87wicze%C5%84-w-wojew%C3%B3dztwie-mazowieckim-%E2%80%93-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne

Metryczka

Data publikacji 23.02.2017
Data modyfikacji 23.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry