Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowa podstawa programowa podpisana - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa podstawa programowa podpisana

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (14 lutego).

Podpisane rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego,
 •  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 •  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 •  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 •  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV, VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 •  szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 •  w branżowej szkole I stopnia,
 •  szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 •  w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Szczególowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.02.2017
Data modyfikacji 28.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry