Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Reforma edukacji - spotkania informacyjne - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Reforma edukacji - spotkania informacyjne

20.01.2017

Kontynuacja działań informacyjnych ws. reformy edukacji oraz prezentacja harmonogramu wdrażania zmian – to główne tematy konferencji prasowej z udziałem Artura Standowicza, Wicewojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do końca marca br. jest planowanych co najmniej 57 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 60 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00. Do 31 marca br. samorządy mają czas na podjęcie uchwał dostosowujących sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przykładową uchwałę można pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mazowiecki Kurator Oświaty w styczniu bieżącego roku powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie mazowieckim. Do podstawowych zadań Zespołu należą koordynacja działań informacyjnych związanych z reformą oświaty oraz zapewnienie wsparcia różnym podmiotom w okresie wdrażania zmian. Będzie też organizował spotkania z samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

W ramach debat i konsultacji poprzedzających reformę edukacji, które odbywały się od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach na terenie całego województwa mazowieckiego, w tym w: 75 spotkaniach z 1 833 rodzicami, 115 spotkaniach z 5 680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz 19 spotkaniach z 450 przedstawicielami samorządów. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty.

Kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania informacyjno-konsultacyjne, gdyż zależy nam na sprawnym wdrożeniu reformy. Jeżeli jakiś samorząd, szkoła czy grupa rodziców wyrazi taką wolę, bardzo chętnie zorganizujemy dodatkowe spotkanie - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przewidują one modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Reforma edukacji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczeństwa. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Dzięki wprowadzonym zmianom szkoła będzie bardziej przyjazna dla uczniów, zwiększy się bezpieczeństwo poprzez chociażby zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkolnych. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego, które jest mocno powiązane z rynkiem pracy – przedstawił główne założenia i cele reformy oświaty Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

Link do spotów reklamowych. 

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa

Metryczka

Data publikacji 20.01.2017
Data modyfikacji 20.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MUW
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry