Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Stypendialny - wykorzystanie środków w 2016 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Stypendialny - wykorzystanie środków w 2016 r.

logo MKO
Warszawa, 19 stycznia  2017 r.
 

Szanowni Państwo,

Prezydenci, Burmistrzowie,

Wójtowie

Urzędów Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Stypendialnego prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2016 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej.

Powyższe informacje proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, telefon kontaktowy 22 551 24 32 – Krystyna Stańczak.

Proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W załączeniu:

1. Tabela do wypełnienia

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry