Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla Dyrektorów - prośba o zapoznanie Rodziców z listem Ministra Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Dyrektorów - prośba o zapoznanie Rodziców z listem Ministra Edukacji Narodowej

18.01.2017

logo MKO
Warszawa, dn. 18 stycznia 2017 r.
 
ZIN.0230.4.2017.AL

Dyrektorzy szkół
w woj. mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie Rodziców uczniów z Listem Pani Minister skierowanym do Rodziców (w załączeniu) oraz z założeniami i terminarzem działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Proszę, aby informacje o zmianach znalazły się w gablotach informacyjnych szkół, a wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Jednocześnie informuję, że w Kuratorium Oświaty w Warszawie został powołany Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w województwie mazowieckim, którego zadaniem jest przede wszystkim koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji oraz organizacja spotkań i prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i innymi podmiotami. W skład Zespołu weszli m.in.:
 - koordynator ds. wdrażania reformy oświaty – Pan Andrzej Sosnowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty,
 - koordynator ds. wdrażania podstaw programowych – Pani Anna Kalińska, Dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego,
 - koordynator ds. przekazu informacji na temat reformy oświaty – Pani Krystyna Mucha, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego.

W najbliższych tygodniach Mazowiecki Kurator Oświaty będzie organizował spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz dyżury eksperckie przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządowców. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przekazane Państwu drogą elektroniczną.

Ponadto informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię: 22 551 24 22, na które wszyscy zainteresowani mogą kierować pytania związane z reformą edukacji.

Przypominam również, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej działa serwis informacyjny „Dobra Szkoła” pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela, dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę. Serwis zawiera m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach dotyczących reformy, harmonogram zmian oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wyrażam nadzieję, że dzięki wspólnie podejmowanym działaniom, będziemy skutecznie realizować kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji, dzięki której w polskich szkołach zostaną stworzone właściwe warunki do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.01.2017
Data modyfikacji 31.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry