Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 9 stycznia ustawy wprowadzające reformę edukacji.

Zgodnie z ustawami zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 roku a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Zmiany w oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 11.01.2017
Data modyfikacji 11.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry