Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie cyberprzemocy - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie cyberprzemocy

logo MKO
Warszawa, 05 stycznia 2017 r.
 
ZSE.530.10.2016.

Dyrektorzy i Nauczyciele

szkół i placówek

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Internet jest nie tylko źródłem wiedzy i rozrywki, ale może też być miejscem szczególnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Niebezpieczeństwo mogą stanowić zarówno treści publikowane w nim, jak również cyberprzemoc, która różni się od przemocy tradycyjnej, głównie ciągłością jej trwania. Nie kończy się ona wraz z wyłączeniem komputera, ale przenosi się na szkolne życie dziecka, któremu towarzyszy często nieustane poczucie zagrożenia i obawa przed następnymi atakami lub przykrymi reakcjami osób, będących świadkami jego upokorzenia.

Straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie, czy też podszywanie się pod kogoś w sieci, może być dla dziecka osobistą tragedią przeżywaną w samotności. Może rodzić u dziecka negatywne emocje, głęboką frustrację, poczucie bezradności, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do prób samobójczych.

Dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest wyposażyć uczniów w wiedzę pozwalającą im realnie oceniać skutki swoich działań.

Zwracam się w tym miejscu do wszystkich Państwa z prośbą o obserwowanie zachowań uczniów i bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów tj. niepozostawianie ich bez wsparcia. Proszę również o uwzględnianie w planowaniu pracy z uczniami takich działań profilaktycznych i realizacji działań doraźnych, które spowodują, że będą rozumieć czym jest cyberprzemoc i jakie kroki należy podjąć w przypadku agresji elektronicznej.

Zachęcam Państwa do nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami, których celem nadrzędnym jest przeciwdziałanie cyberprzemocy. Proponuje też korzystanie ze wsparcia psychologicznego, między innym z zakresu poradnictwa, dotyczącego rozwiązywania skutków bezprawnych działań w cyberprzestrzeni, którą można znaleźć u konsultantów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci młodzieży 116111 ( http://www.116111.pl ) oraz 800100100 ( www.800100100.pl) ) dla rodziców i nauczycieli.

Warto pamiętać, że cyberprzemoc to nie tylko ofiary, ale również sprawcy, którymi bardzo często są właśnie młodzi internauci. Niezwykle ważna jest więc świadomość możliwych konsekwencji - również prawnych - takich działań oraz podkreślanie wagi poszanowania nie tylko własnej, ale i cudzej prywatności.

Z poważaniem

                               MAZOWIECKI
                              WICEKURA TOR
OŚWIATY
                                 /-/
                              Dorota Skrzypek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karwat Renata
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry