Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył Andrzejowi Sosnowskiemu powołanie na stanowisko Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. Nowy wicekurator ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w różnych placówkach oświatowych.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Andrzej Sosnowski był nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie (należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych) oraz nauczycielem języka polskiego i języka angielskiego w Gimnazjum Wyspa JP2 na warszawskim Targówku.

Ma też doświadczenie nauczyciela przedszkolnego. Pracował również w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole zawodowej oraz szkole policealnej. Był zaangażowany w prace na rzecz warszawskiej oświaty, m.in pełnił funkcję: koordynatora polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Warszawa-Berlin - dwie stolice, różni ludzie, te same cele” , koordynatora programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus +. Andrzej Sosnowski został odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Publikował na łamach uniwersyteckich pism pedagogicznych.

Nowy Mazowiecki Wicekurator Oświaty jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach na kierunku filologia angielska. Ukończył kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz studia w Szkole Głównej Handlowej z public relations i komunikowania strategicznego w firmach. Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych: hotelarstwa i turystyki, kadr i płac. Jest nauczycielem mianowanym. Zawodowo interesuje się budowaniem wizerunku, teorią i architekturą komunikacji.

Prywatnie jest miłośnikiem kultury Armenii, najstarszego chrześcijańskiego kraju oraz teatru klasycznego. Uwielbia twórczość Williama Szekspira oraz Juliusza Słowackiego.

  • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręcza Andrzejowi Sosnowskiemu powołanie na stanowisko Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.
    Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręcza Andrzejowi Sosnowskiemu powołanie na stanowisko Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

Metryczka

Data publikacji 02.01.2017
Data modyfikacji 03.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MUW
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry