Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Reforma edukacji - zaproszenie na lokalne spotkania informacyjne dla rodziców uczniów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Reforma edukacji - zaproszenie na lokalne spotkania informacyjne dla rodziców uczniów

logo MKO
Warszawa, 16 listopada 2016 r.
 
ZIN.0230.4.2016.AK

 

 

Drodzy rodzice

 

Szanowni Państwo,

zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Przygotowywana reforma edukacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

W nowych przepisach Ministerstwo Edukacji Narodowej starało się uwzględnić uwagi przekazane podczas konsultacji, usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej struktury szkolnej z zachowaniem m.in. przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych zabezpieczających właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Obecnie naszym podstawowym celem jest dostarczenie Państwu aktualnej wiedzy o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych. W tym celu Ministerstwo uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, na której rodzice znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę. W serwisie udostępniona została funkcjonalność dzięki, której będziecie Państwo mogli sprawdzić w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Dla rodziców zostały także przygotowane broszury i plakaty informacyjne.

Niezależnie od powyższych źródeł informacji pragnę Państwa zaprosić na organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie lokalne spotkania informacyjne: Dobra szkoła – reforma edukacji.  Zaproszenia na poszczególne spotkania, będą przekazywane m.in. za pośrednictwem dyrektorów szkół, których bardzo proszę o upowszechnienie informacji na ten temat.  

Wyrażam nadzieję, że poruszone podczas spotkań zagadnienia związane z wprowadzaną reformą oświaty pozwolą na wyjaśnienie wielu wątpliwości.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 
 

 

Metryczka

Data publikacji 17.11.2016
Data modyfikacji 24.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry