Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego

W załączeniu wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego według stanu na dzień 29 lipca 2016 r.

Realizując zapisy § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942 ze zm.) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego według stanu na dzień 29 lipca 2016 r.

Za terminowość i prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół.

Załączony plik (wykaz) umożliwia sortowanie według typu szkoły i jej lokalizacji.

Metryczka

Data publikacji 01.08.2016
Data modyfikacji 19.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry