Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Światowe Dni Młodzieży - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Światowe Dni Młodzieży

logo MKO
Warszawa, 21 lipca 2016 r.
 
ZSE.576.20.2016.ML

Państwo
Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy
szkół i placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w lipcu 2016 r. Polska będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży i chociaż główna uroczystość tj, spotkanie młodzieży z Papieżem Franciszkiem odbędzie się w Krakowie, to już tydzień wcześniej organizowane są, między innymi w Warszawie i innych miejscach naszego województwa, tzw. Dni w Diecezjach, które będą gromadzić liczne rzesze wiernych, w tym gości zza granicy.
Mając na uwadze powyższe, proszę wszystkich dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, którzy prowadzą zorganizowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych. Specjalny nacisk należy położyć na kwestie bezpieczeństwa transportu zbiorowego i sanitarno - epidemiologicznego w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Zasady ostrożności zachować należy również na publicznie dostępnych kąpieliskach.
Przyjazd tak wielu młodych ludzi z różnych zakątków Polski i świata jest bardzo dobrą okazją, by poznać Warszawę i jej niezwykłą historię, piękne zabytki oraz urokliwe miejsca tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców stolicy.
Niech ten czas związany ze Światowymi Dniami Młodzieży zostanie w pamięci wszystkich przyjezdnych i mieszkańców Warszawy, niech będzie czasem radości, miejscem ciekawych spotkań i nawiązania przyjaźni.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 21.07.2016
Data modyfikacji 01.08.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Laskus
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Laskus
do góry