Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji już aktywny - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji już aktywny

15 lipca 2016 r. uruchomiony został Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Można go znaleźć pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Portal przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości.

W  ZSK mają znajdować się informacje  o wszystkich kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce, prócz tego w portalu będą gromadzone informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji - niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji.

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także osób młodych, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji.

Zapraszamy do korzystania z informacji dostępnych na portalu

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Metryczka

Data publikacji 19.07.2016
Data modyfikacji 19.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Adamiec
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry