Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży

W związku z sezonem wakacyjnym oraz zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, w których będzie uczestniczyła również młodzież z województwa mazowieckiego, przypominamy o zaleceniach w zakresie bezpieczeństwa, które zostały przedstawione w piśmie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2016 r. nr sprawy ZIN.576.3.2016.AK.

Ww. piśmie dyrektorom szkół  i placówek przekazano prośbę o przypomnienie pracownikom i uczniom podstawowych zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania na sytuacje niestandardowe.

Ponadto wskazano na konieczność przeprowadzenia kontroli w zakresie bezpiecznego korzystania z obiektów szkolnych, w tym sprawdzenia prawidłowości oznaczenia i drożności dróg ewakuacyjnych oraz właściwej realizacji obowiązujących procedur ewakuacyjnych.

 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry