Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja przepisów objęła dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Zmienione akty prawne to:
- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół.


Głównym celem tej zmiany jest potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, jak również podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych do zmian w systemie oświaty dotyczących przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.

Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym postawiło wymóg uwzględnienia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych jako umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmienione zostały zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej.

Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje również zmiany polegające na dostosowaniu wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.06.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry