Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży - zapewnienie bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży - zapewnienie bezpieczeństwa

logo MKO
Warszawa, 4 maja 2016 r.
 
ZIN.576.3.2016.AK

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się: Szczytem NATO w Warszawie oraz Światowymi Dniami Młodzieży, w których będzie uczestniczyła też młodzież z województwa mazowieckiego, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wskazane jest, aby dyrektor szkoły lub placówki oświatowej dokonał okresowej kontroli w zakresie bezpiecznego korzystania z obiektów szkolnych, w tym sprawdzenia prawidłowości oznaczenia i drożności dróg ewakuacyjnych oraz właściwej realizacji obowiązujących procedur ewakuacyjnych.

Ponadto proszę o przypomnienie pracownikom i uczniom podstawowych zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz o zapewnienie odpowiedniego wyposażenia apteczek szkolnych w środki do udzielania pierwszej pomocy.

Proszę także o przeprowadzenie zajęć z młodzieżą, wybierającą się na Światowe Dni Młodzieży, podczas których zostaną przypomniane zasady bezpiecznego zachowania, w tym reagowania na sytuacje niestandardowe. Jeśli będzie to możliwe proszę o nawiązanie w tym zakresie współpracy z lokalnymi komendami Policji.   

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2016
Data modyfikacji 12.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry