Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach polskiej państwowości, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Polskie barwy narodowe mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. 7 lutego 1831 Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi.

W tym roku obchodzimy 225. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalenie ustawy zasadniczej było największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792. Historyczna sesja połączonych izb obradowała 3 maja 1791 na Zamku Królewskim. Autorami projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oparto na koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz.

Metryczka

Data publikacji 02.05.2016
Data modyfikacji 04.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry