Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem zmieniającym w sprawie rekrutacji uczniów oraz harmonogram rekrutacji.

Warszawa, 27 kwietnia  2016 r.
logo MKO
 
KPU.571.1.2.2016.AP

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego
 

dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi sygnałami, zarówno ze strony szkół jak i Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, dotyczącymi zbyt krótkiego okresu czasu na złożenie przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodach zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, Mazowiecki Kurator Oświaty, po uzyskaniu opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedłużył ten termin do 31 sierpnia 2016r. Ponadto w szkołach policealnych i w szkołach dla dorosłych w postępowaniu uzupełniającym został przedłużony termin na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 sierpnia 2016 r. do godz.16.00, a termin na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 24 sierpnia do godz. 16.00. Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem zmieniającym oraz nowym harmonogramem.

 

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Magdalena Cichostępska
Dyrektor Wydziału Kształcenia
Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.04.2016
Data modyfikacji 17.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry