Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej - konferencja - Aktualności -

Nawigacja

Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej - konferencja

4 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja pt. „Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej”.

Podczas konferencji omówiona została rola doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Prelegenci zaprezentowali również działania wzmacniające potencjał i możliwości szkół kształcących w zawodach, zasady konstruowania programów kształcenia w zawodzie oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach dla pięcioletniego technikum.

Zostały także przedstawione projekty i inicjatywy, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej oraz możliwości zdobywania nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji.

 

W załączeniu materiały:

  1. Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji wzmacniające potencjał szkół branżowych w obszarze realizacji podstawy programowej i doradztwa zawodowego
  2. Wsparcie doradcy zawodowego w działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy branżowych szkół w Polsce – oferta programów edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  3. Rola doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym ucznia szkoły ponadpodstawowej
  4. Umiejętność konstruowania programów kształcenia w zawodzie uwzględniających możliwość pełnej realizacji podstawy programowej
  5. Prezentacja narzędzia do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach dla pięcioletniego technikum.

 

Metryczka

Data publikacji 10.02.2021
Data modyfikacji 23.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały z konferencji
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Popławska
do góry