Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja ekspertów kształcenia zawodowego prowadzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłużona do 14.12.2020 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja ekspertów kształcenia zawodowego prowadzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłużona do 14.12.2020 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża do 14.12.2020 r. do godziny 9.00. termin składania ofert w rekrutacji ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa odkrywkowego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, kierowca mechanik, technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali (samochodowych, kolejowych), monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik programista, technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, złotnik-jubiler, mechanik precyzyjny, technik awionik, technik mechanik lotniczy, monter nawierzchni kolejowej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,  technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego, technik mechatronik.
 

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

a) nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu lub

b) instruktorów praktycznej nauki zawodu lub

c) nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub

d) pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu lub

e) pracodawców, których działalność gospodarcza jest związana z zawodem, do którego składana jest oferta.

W wyniku projektów konkursowych realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, opracowane zostały dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Weryfikacja i odbiór programów nauczania DUZ realizowane będą w ramach drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzoru merytorycznego nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Szczegóły na BIP ORE

https://bip.ore.edu.pl/index.php?id=275&p=2

Metryczka

Data publikacji 07.12.2020
Data modyfikacji 22.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Popławska
do góry