Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach - Aktualności -

Nawigacja

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

 

Warszawa, dn. 23.10.2019r. 

KPZ.021.1.2018.AP

 

Do Dyrektorów szkół

kształcących w zawodach

 

Szanowni Państwo,

 

w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 - projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w obszarze kształcenia zawodowego, poznanie form i metod nadzoru w innym kraju europejskim oraz dobrych praktyk stosowanych w zakresie doradztwa zawodowego w Portugalii. Celem projektu było także opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych monitorowanie i ocenę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela.

Mamy nadzieję, że przedstawione materiały zainspirują Państwa do podejmowania działań, a przygotowane narzędzie ułatwi codzienną pracę.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

-/-

Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 23.10.2019
Data modyfikacji 24.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół projektowy
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry