Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje dotyczące terminów zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych - Aktualności -

Nawigacja

Informacje dotyczące terminów zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Do Dyrektorów szkół zawodowych

 

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina o terminach zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

a. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r poz. 184 ze zm.) - „kwalifikacje jednoliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,

b. rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.) - „kwalifikacje dwuliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

c. rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) - „kwalifikacje trzyliterowe”, mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.

Z poważaniem

MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

-/-

Krzysztof Wiśniewski

Metryczka

Data publikacji 18.10.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
informacje MEN
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry