Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

IV Wojewódzka Konferencja Kształcenia Specjalnego - Kształcenie specjalne -

Nawigacja

Kształcenie specjalne

Strona znajduje się w archiwum.

IV Wojewódzka Konferencja Kształcenia Specjalnego

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4, zapraszają na IV Wojewódzką Konferencję Kształcenia Specjalnego na temat: Rynek pracy dla absolwentów zawodowych szkół specjalnych, która odbędzie się w głównej siedzibie SOSW w Lesznie dnia 13 maja 2010 roku.

KO.WKS.II.JK.004-36/10

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego
w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4, zapraszają na IV Wojewódzką Konferencję Kształcenia Specjalnego na temat:

'Rynek pracy dla absolwentów zawodowych szkół specjalnych'.

Przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do samodzielności, w tym do podjęcia pracy zawodowej, jest najważniejszą powinnością kształcenia i wychowania na każdym jego etapie w różnych typach przedszkoli, szkół i placówek.
Nawiązując do I Wojewódzkiej Konferencji Kształcenia Specjalnego, która odbyła się 13 marca 2009 r. w Płocku, zapraszamy Państwa na IV Wojewódzką Konferencję Kształcenia Specjalnego w dniu 13 maja 2010 r.. Konferencja odbędzie się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4.
Ideą tych konferencji jest dzielenie się wiedzą i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla rynku pracy oraz działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału do dnia 5 maja br. tel. 022 725-80-18, 725-90-38 oraz drogą elektroniczną na adres: joanna.kasinska@kuratorium.waw.pl

Załącznik – Program konferencji.

Pliki do pobrania

Metryczka

29.04.2010
Data publikacji 29.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry