Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydłużenie etapu edukacji. - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydłużenie etapu edukacji.

Informacja.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki.

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas trzecich gimnazjum posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zostanie przedłużony etap edukacji, będą w przyszłym roku szkolnym kontynuowali naukę w ósmej klasie szkoły podstawowej. Zatem należy dokonać zmian zapisów w orzeczeniach ww. uczniów w części odnoszącej się do okresu obowiązywania dokumentu.

 

Jednocześnie należy pamiętać, iż podejmując decyzję o wydłużeniu nauki na danym etapie edukacji trzeba uwzględnić indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry