Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pytania - odpowiedzi MEN. - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Pytania - odpowiedzi MEN.

Link do strony www MEN

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ, w tym:

  • Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  • Czy uczniowi z niepełnosprawnościami można odmówić nauki w szkole?
  • Czy szkoła może uzyskać pomoc w ustaleniu jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością?
  • Czym jest indywidualne nauczanie w szkołach zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  • Czym się różni nauczanie indywidualne od indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego?
  • Czy przepisy o indywidualnym nauczaniu wprowadzone od września 2017 r. mogą być nadużywane wobec dzieci z niepełnosprawnościami?
  • Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością?
  • Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie otrzymuje wsparcia w szkole? Gdzie i do kogo powinien zwrócić się o pomoc?
  • Kto może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

                                                                                                             Link do strony...

Metryczka

Data publikacji 02.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry