Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Punkt informacyjny - specjalne potrzeby edukacyjne - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Punkt informacyjny - specjalne potrzeby edukacyjne

Informacja o powołaniu Zespołu Edukacji Włączającej.

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, Dyrektorzy przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,

w poniższej zakładce znajdziecie Państwo bieżące informacje oraz materiały regulujące organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

W ubiegłym roku szkolnym z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, wyznaczono w kuratoriach oświaty wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE). Ich zadaniem jest m.in. wspieranie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców uczniów z SPE, a także współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w opracowaniu nowych rozwiązań w zakresie SPE.

Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Zespół Edukacji Włączającej, którego zadaniem jest, m.in.:

  • inicjowanie działań przyczyniających się do rozwoju edukacji włączającej w szkołach i placówkach we współpracy z organami prowadzącymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i innymi podmiotami;
  • wspomaganie dyrektorów przedszkoli i szkół oraz rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym;
  • przygotowanie materiałów, informacji, opinii i innych dokumentów w zakresie działanie Zespołu dla Kuratora, Ministra Edukacji Narodowej i innych podmiotów.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 31.08.2018
Data modyfikacji 10.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry