Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

IV nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

IV nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Organizator, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji planuje rozpocząć ostatni IV nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół działających w systemie oświaty (podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych). Wziąć w nim udział mogą uczniowie od klasy VI szkoły podstawowej do momentu ukończenia edukacji szkolnej.

Projekt opiera się głównie na zagranicznych wyjazdach grup uczniów liczących 10-20 osób, podczas których realizowane będą wybrane zagadnienia projektowe wpisujące się w podstawę programową oraz wspierające międzynarodową współpracę i naukę.

Główny cel inicjatywy to wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, takich jak przede wszystkim nauka języków obcych, rozwój umiejętności uczenia się i zdobycie nowych kompetencji nieodzownych dla osobistego rozwoju i obecności na rynku pracy.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe organizatorów znajdują się na stronie projektu.

Metryczka

Data publikacji 03.09.2021
Data modyfikacji 03.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Popławska
do góry