Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akredytacja Erasmus+ 2020 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Akredytacja Erasmus+ 2020 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje webinaria dotyczące akredytacji w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Nowa perspektywa finansowa UE wprowadza zmiany w programie Erasmus. Nowością jest m.in. możliwość uzyskania Akredytacji do udziału w projektach mobilności Akcji 1.  Przyznanie Akredytacji umożliwia skorzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych

W trakcie każdego w webinariów zaprezentowane zostaną zasady wnioskowania oraz możliwości realizacji projektów w akcji 1 (mobilność edukacyjna w sektorze VET).

Terminy webinariów: 24.09.2020, 28.09.2020, 05.10.2020. Godzina rozpoczęcia: 14.00.

Rejestracja na webinaria możliwa jest na stronie Erasmus+.

Metryczka

Data publikacji 22.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Narodowej Agencji Programu Erasmus+
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry