Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – III nabór wniosków rozpoczęty - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – III nabór wniosków rozpoczęty

08.09.2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła 1 września III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół działających w systemie oświaty (podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych). Wziąć w nim udział mogą uczniowie od klasy VI szkoły podstawowej do momentu ukończenia edukacji szkolnej.

Projekt opiera się głównie na zagranicznych wyjazdach grup uczniów, podczas których realizowane będą wybrane zagadnienia projektowe wpisujące się w podstawę programową oraz wspierające międzynarodową współpracę i naukę.

Główny cel inicjatywy to wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, takich jak przede wszystkim nauka języków obcych, rozwój umiejętności uczenia się i zdobycie nowych kompetencji nieodzownych dla osobistego rozwoju i obecności na rynku pracy.

Formularze zgłoszeniowe nadsyłać można do 30 listopada.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe organizatorów znaleźć można na stronie projektu.

Metryczka

Data publikacji 08.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry