Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

2 października 2020 r. odbędzie się III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem „Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji” odbędzie się w całości w formule on-line. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Podczas wykładów, sesji i warsztatów tematycznych uczestnicy będą rozmawiali m.in. o programach koordynowanych przez FRSE oraz o tym, jak udział instytucji i organizacji w międzynarodowych w tego typu przedsięwzięciach sprzyja ulepszaniu jakości i efektywności kształcenia, przede wszystkim poprzez wdrażanie nauczania zdalnego.

Fundacja dokona również podsumowania prowadzonych przez siebie międzynarodowych programów edukacyjnych oraz przedstawi plany ich finansowania w kolejnej perspektywie finansowej (na lata 2021-2027).

Program wydarzenia, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znaleźć można na stronie FRSE.

Metryczka

Data publikacji 17.07.2020
Data modyfikacji 21.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry