Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nagroda im. Jana Amosa Comenius’a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

Nagroda im. Jana Amosa Comenius’a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej

Komisja Europejska po raz pierwszy organizuje ogólnoeuropejski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius’a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej. Termin zgłoszeń mija 6 lutego 2020 r.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół ponadpodstawowych na terenie Unii Europejskiej.

Celem inicjatywy jest nagrodzenie szkół, które w inspirujący sposób wspierają uczniów w zdobywaniu wiedzy na temat Unii Europejskiej, zachęcając do spojrzenia na historię Europy oraz jej przyszłość. Nagroda im. Jana Amosa Comenius’a ma również na celu podkreślenie znaczenia nauczania i uczenia się o Unii Europejskiej.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego wniosku i materiału wideo. Komisja Europejska, po ocenie wniosków, przyzna nagrodę każdemu państwu członkowskiemu w wysokości 8 tys. euro.

Zasady oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są (w języku angielskim) na stronie internetowej konkursu.

Informacje można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 03.02.2020
Data modyfikacji 03.02.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacje Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry