Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dni otwarte – konkurs programu Erasmus+ - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

Dni otwarte – konkurs programu Erasmus+

W dniach 13, 14, 17, 20, 21 i 23 stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Zespół Kształcenie i szkolenia zawodowe) organizuje Dni Otwarte skierowane do przedstawicieli instytucji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2020 w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+ w terminie do 5 lutego 2020 r.

W ramach dni otwartych organizatorzy przewidują 45-minutowe konsultacje z pracownikami zespołu, które odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie FRSE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A.

Dni otwarte każdego roku mają na celu skonsultowanie projektów, a nie pomysłów na nie. Organizatorzy proszą o przygotowanie konkretnych pytań odnoszących się do poszczególnych sekcji, czy też problemów.

Na konsultacje można się zapisać on-line na stronie: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/.  

 

Metryczka

Data publikacji 09.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry