Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs Nauczyciel z POWER-em - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Konkurs Nauczyciel z POWER-em

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs dla nauczycieli różnych obszarów kształcenia, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w latach 2014-2018 zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Adresatami konkursu są nauczyciele biorący udział w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2018, zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach konkursu oceniane będą autorskie materiały dydaktyczne, np. konspekty i scenariusze zajęć, programy nauczania, itp. wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych po powrocie z mobilności.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz i nadesłać go z autorskim materiałem dydaktycznym wraz z prezentacją multimedialną lub 5-cio minutowym filmem/klipem, przedstawiającym relację z przeprowadzonej lekcji lub zajęć z wykorzystaniem wytworzonych materiałów podlegających ocenie w konkursie.

Prace konkursowe można nadsyłać na adres FRSE do 15 października 2019 r. (decydować będzie data wpływu do FRSE). Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej FRSE.

Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Metryczka

Data publikacji 29.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry