Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza m.in. nauczycieli, edukatorów, trenerów, mentorów do udziału w kongresie, który odbędzie się 18 września 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Przy udziale ekspertów z obszaru oświaty, szkolnictwa wyższego, szkolnictwa branżowego, otoczenia zewnętrznego szkół i uczelni (np. samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu) zostanie podjęta tematyka: jak uczyć, aby kształtować mądrych, kreatywnych i twórczych obywateli.

Integralną częścią II Kongresu będzie Europejski Dzień Języków, w ramach którego odbędą się warsztaty tematyczne poświęcone tematyce nauczania i uczenia się języków obcych.

Podczas Kongresu zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu European Language Label 2019.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kongres.frse.org.pl/.

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry