Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs European Language Label - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs European Language Label

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie European Language Label (ELL). Termin na składanie wniosków mija 4 czerwca 2019 r.

European Language Label to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Jest on wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia, a także promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla przedszkoli jak i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Certyfikat i statuetka ELL przyznawana są w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora. Z okazji 20-lecia ELL w Europie krajowe jury konkursu przyzna dodatkowe wyróżnienie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ell.org.pl. Można się również kontaktować pod numerem telefonu: 224 631 268, 224 631 171 lub mailowo: label@frse.org.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 07.05.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry