Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła nabór wniosków do Programu Edukacja. - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła nabór wniosków do Programu Edukacja.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy w Polsce.

Priorytetowe obszary tematyczne:

  • priorytetowe obszary tematyczne:
  • edukacja włączająca
  • zarządzanie w edukacji
  • jakość kształcenia
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • poradnictwo zawodowe
  • edukacji dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.

Konferencja inaugurująca wdrażanie programu odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.education.org.pl

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne cele i założenia programu oraz zasady finansowania projektów. Paneliści poruszą istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji.

Metryczka

Data publikacji 20.03.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry