Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

Firma Gamma D.Diduk i M.Wasilewski sp.j. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi bezpłatne dedykowane szkolenia, aktualizujące wiedzę i podnoszące kompetencje zawodowe dla osób pełniących obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ na doradztwo zawodowe,
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
  • Monitorowanie i ewaluacja doradztwa zawodowego,
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • Doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z potrzebami grupy).

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej,  trwają 3 dni, obejmują 20 godzin zegarowych.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc.
 

Szkolenia będą realizowane od marca 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej pod adresem: www.projektgamma.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.02.2019
Data modyfikacji 27.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały organizatora szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry