Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych -

Nawigacja

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

21 grudnia 2023 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD Minister Edukacji ustaliła wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.
Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł

W załączeniu: pismo Ministra Edukacji DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.04.2024
Data modyfikacji 18.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Banasiak
do góry