Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach na rok szkolny 2019/2020 - Rejon Ostrołęka -

Nawigacja

Rejon Ostrołęka

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach na rok szkolny 2019/2020

DLA UCZNIÓW  KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

 • Planowane jest utworzenie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego. W pierwszym roku nauki młodzież realizować będzie wszystkie przedmioty podstawowe, a pozostałe dwa lata przeznaczone zostaną na naukę wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, która odbywać się będzie w grupach zainteresowań. Uczeń może wybrać trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. rosyjski, j. angielski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jedną z klas licealnych spróbujemy zorganizować jako klasę sportową.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (4 lata)

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą). W toku nauki będzie realizowana również dietetyka.

Technikum Organizacji Turystyki (4 lata)

 • Technik Obsługi Turystycznej (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą)

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

 • kucharz (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej)
 • mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej (we współpracy z Ikea Industry w Wielbarku)
 • rolnik (zajęcia praktyczne w prywatnych gospodarstwach rolnych)

 

DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

Liceum Ogólnokształcące (4 lata)

 • Planowane jest utworzenie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego – jednej  z językami  - j. angielski i j. rosyjski oraz drugiej z językami j. angielski i j. niemiecki Uczeń w każdej z klas wybiera trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  z listy: j. rosyjski, j. angielski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (5 lat)

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą). W toku nauki będzie realizowana również dietetyka. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – j. angielski, biologia

Technikum Organizacji Turystyki (5 lat)

 • Technik Obsługi Turystycznej (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – j. angielski, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

 • kucharz (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej)
 • mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej (we współpracy z Ikea Industry w Wielbarku)
 • rolnik (zajęcia praktyczne w prywatnych gospodarstwach rolnych)

Metryczka

Data publikacji 02.04.2019
Data modyfikacji 02.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały szkoły
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
do góry