Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2017/18 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2017/18

W załączeniu pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty wraz z załącznikami.

Warszawa, 7 lutego 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.3.2018.DP.

Dyrektorzy
szkół województwa mazowieckiego

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

 

                   Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) oraz art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 60 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1.)  oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (zał. nr 2.).

W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w ww. wykazie, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej podstawie dokonuje wpisu na świadectwie.

Komisje rekrutacyjne uwzględniają ww. wpis na świadectwie podczas rekrutacji.

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 został opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Poniżej link

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/olimpiady/olimpiady-interdyscypl/11862,Lista-olimpiad-przedmiotowych-oraz-interdyscyplinarnych-realizowanych-w-roku-szk.html

Z poważaniem

MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

/-/

Andrzej Sosnowski

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.02.2018
Data modyfikacji 25.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry